CTC EcoAir 500M

CTC EcoAir 500M

CTC EcoAir 510M, turtallsstyrt varmepumpe med effekt på 2–10 kW som automatisk tilpasser seg husets effektbehov gjennom året. Modell: 510M

Svært effektiv turtallsstyrt luft/vannvarmepumpe som tilpasser seg automatisk husets eller eiendommens effektbehov gjennom året. Ved stort effektbehov øker effekten, og ved lavere behov kjører kompressoren saktere, og effekten reduseres. Derfor får du alltid maksimal besparelse.

CTC EcoAir 510M er optimalisert for å på best mulig måte ta vare på den miljøvennlige energien som er i luften. Den overfører luftens energi til varme og varmt vann, og den trenger ikke borehull eller sløyfer i bakken. CTC EcoAir 510M har automatisk avfrosting som gir mer varme, mer effekt og lenger levetid. CTC EcoAir 510M er naturligvis utstyrt med oppvarmet kondensbeholder.

CTC EcoAir 510M skal alltid installeres med en av innendørsmodulene for styring og varmtvann. Vi anbefaler CTC EcoZenith i350. For å gjøre det enkelt å justere varme og varmtvann, har alle innendørsmodulene våre en fargeberøringsskjerm.

Innendørsmodulen CTC EcoZenith i350 er utstyrt med en høyeffektiv varmtvannsbereder som produserer over 300 liter varmt vann.

Oppgitte Ecodesigndata (skala A+++ til G) gjelder sammen med innemodul.

CTC EcoAir 500M 3x400V blir faset ut og erstattes av CTC EcoAir 600M 3x400V.

Se hvor mye du kan spare med en ny varmepumpe fra CTC

I dag har jeg/vi
I dag har jeg/vi
Din nåværende oljepris
Nåværende forbruk
Nåværende strømpris
Din besparelse

kr/år

Oppgi informasjonen nedenfor for å avtale et kostnadsfritt hjemmebesøk, og få bedre varmeøkonomi.

Fyll ut informasjonen nedenfor for å sende en tilbudsforespørsel..

Fyll ut skjemaet for å få en gratis, individuell beregning av besparelsen for din bygning.

Trinn

Forrige

Neste

Finn forhandler

Våre partnere

Finn forhandler

Finn servicefirma