Vanlige spørsmål

Hvis du lurer på noe, kan du finne svarene på de vanligste spørsmålene nedenfor.
Hvis du ikke finner svaret her, kan du gjerne kontakte oss.

Generelle spørsmål

Reparere feil på produktet mitt

Service- og garantisaker

Du må alltid først kontakte installatøren. Installatøren er din nærmeste kontakt og kjenner best til hele varmeanlegget som er installert hos deg.

Jeg vil skrive ut nye Ecodesign-etiketter

Gjør det på siden for Ecodesign. Der kan du velge om du vil skrive ut produktetikett eller pakkeetikett.

Hvor stor varmepumpe bør jeg ha?

Det kommer an på hvordan huset er bygd, hvilken innetemperatur du vil ha, hvor i landet huset ligger, og så videre. Vi anbefaler at det gjennomføres en beregning. Skriv inn informasjonen din, så gjennomfører vi en utførlig beregning.

Hva innebærer en beregning, og hvem utfører den?

Energiberegning innebærer at man gjennomfører en energi- og effektberetning for bygningen for å kunne velge riktig produkt. Det gjøres av nærmeste CTC-forhandler/installatør. Finn en installatør i nærheten.

Kan jeg øke temperaturen på varmtvannet?

I produktene våre har du muligheten til å aktivere ekstra varmtvann. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.

Enkle guider for å øke/redusere varmen i de ulike produktene.

Dette finner du i bruksanvisningen. Hvis du ikke har bruksanvisning, kan du laste den ned her. Last ned produktblad og bruksanvisninger.

Kan jeg bestille reservedeler direkte fra dere?

Som privatperson må du bestille reservedeler hos din CTC-forhandler/servicefirma. Finn en installatør i nærheten.

Hvor kan jeg kjøpe reservedeler til fyrkjelen min?

Som privatperson må du bestille reservedeler hos din CTC-forhandler/servicefirma. Finn en installatør i nærheten.

Jeg får gjentatte alarmer. Hva gjør jeg?

Se i bruksanvisningen, eller kontakt installatør. Finn en installatør i nærheten.

Hvor finner jeg en gammel bruksanvisning?

Du kan laste ned gamle bruksanvisninger fra Nedlastinger

Hvor gammelt er produktet mitt?

Se produktets serienummer. De fire midtre tallene viser år og uke. For eksempel er 7310-1304-XXXX produsert i 2013, uke 4. Finner du ikke serienummeret ditt? Se guiden.

Hvor finner jeg serienummeret på produktet mitt?

Det avhenger av hvilket produkt du har. Se guiden.

Installatøren min har gått konkurs, avsluttet virksomheten eller lignende. Hvem skal jeg kontakte?

Avhengig av hva du trenger hjelp med, så finner du en rekke installatører/servicefirmaer på nettstedet. Finn en installatør ved å skrive inn hvor du bor, så får du forslag til firmaer i nærheten.

Informasjon om demontering, resirkulering eller avhending av brukte CTC-produkter.

Frakobling fra varme-/varmtvannssystem: CTC-produktet installeres som en enhet. Du kan ikke demontere delsystemer.

Kassering: CTC-produkter skal ikke kasseres som husholdningsavfall. De må leveres til relevant miljøstasjon.

Resirkulering av materialer: Enkelte deler av CTC-produktet kan resirkuleres.

Gjenvinning av brennbare deler: CTC-produktet inneholder brennbare deler.

Deponi: CTC-produktet inneholder ikke deler som kan deponeres.

Restriksjoner for gjenvinning eller deponi: Ingen restriksjoner.

Farlig avfall: Ingen restriksjoner.

Gjenvinning av elektronikk: CTC-produktet inneholder elektronikk.

Luft-/vann-varmepumper

Hvordan forbereder jeg underlaget før installasjon av CTC EcoAir?

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen, som du kan laste ned fra nettstedet. Du kan også kontakte en installatør.

Garantispørsmål

Hvor lang garanti har jeg på produktet?

Fem års garanti på alle produkter. Garantien gjelder fra installasjonsdatoen. Produktet må være installert innen ett år etter levering.

Søk etter spørsmålet ditt