Kjøpe varmepumpe

Kjøpe varmepumpe

Har du tenkt å kjøpe varmepumpe?

Det er alltid en god investering å kjøpe varmepumpe, både for lommeboken og klimaet. Med en varmepumpe fra CTC kan du spare opptil 85 % av oppvarmingskostnadene dine. Eiendommens verdi stiger, og i tillegg reduserer du de løpende kostnadene. Varmepumpen bruker solenergien som lagres i luft, fjell, jord og sjø. Energien som brukes, er gratis og miljøvennlig, og den bidrar til å redusere CO2-utslippet. Hvis du kjøper en varmepumpe fra CTC, får du hjelp av våre dyktige forhandlere til å dimensjonere varmepumpen på riktig måte. Et CTC-anlegg er konstruert for å gi deg varme og trygghet i mange år. Du kan til og med bruke varmepumpen til å avkjøle et rom eller varme opp et svømmebasseng.

Har du tenkt å kjøpe varmepumpe?

Alle kan kjøpe varmepumpe

Varmepumper har aldri vært så brennhete. Bidra til å gjøre en forskjell, du også!

Du trenger ikke være ekspert. Din lokale CTC-forhandler kommer til å ta seg av alt. I varmepumpeveiledningen beskrives de ulike trinnene før, under og etter kjøp. 

Benytt deg av vår praktiske varmepumpeveiledning, som er et godt utgangspunkt for å få oversikt.

Tips, inspirasjon og mye mer

Velkommen til vår blogg kalt Livet med varmepumpe. Her finner du artikler og materiale som inspirerer og formidler ideer til hvordan du skal tenke når du velger varmeløsning.

Til bloggen

En trygg investering!

Væske-til-vann-varmepumper
Væske-til-vann-varmepumper

Med en bergvarmepumpe fra CTC kan du spare opptil 85 % av oppvarmingskostnadene dine. En bergvarmepumpe utnytter solenergi som er lagret i bakken. Energien som utnyttes er gratis, miljøvennlig og bidrar til å redusere CO2-utslippene.
For å få tilgang til denne energiressursen plasseres en væskefylt kollektorslange i dype borehull eller horisontalt i bakken eller i en innsjø. Væsken som sirkulerer i kollektorslangen, varmes opp av solvarmen som er lagret i bakken. Væsken passerer gjennom varmepumpen, der en kompressor hever temperaturen ved hjelp av et kjølemiddel og en varmeveksler i et lukket system.

Luft-til-vann-varmepumper
Luft-til-vann-varmepumper

Med en luft-til-vann-varmepumpe fra CTC sparer du opptil 75 % på oppvarmingskostnadene. En luft-til-vann-varmepumpe omdanner energien i luften til varme og varmtvann. Den er enkel å installere siden den ikke krever borehull eller sløyfer i bakken. Energien som utnyttes er gratis, miljøvennlig og bidrar til å redusere CO2-utslippene.

Innendørsmoduler
Innendørsmoduler

Alle innemoduler fra CTC er utstyrt med et unikt styringssystem som beregner varmebehovet i boligen din. Styringssystemet sørger for at varmepumpen arbeider effektivt og produserer riktig mengde varme og varmtvann. Du får tilgang til styresystemet via en brukervennlig berøringsskjerm. 

Varmtvannsberedere
Varmtvannsberedere

Hos CTC har vi utviklet vår egen metode for å sikre lengst mulig levetid for produktene våre. Vi bruker kun rustfritt stål av høy kvalitet, som er et bærekraftig og holdbart materiale. Ved å bruke førsteklasses materialer i kombinasjon med en unik produksjonsprosess reduseres risikoen for korrosjon.