Styring for CTC-varmepumper
Styring for CTC-varmepumper

Styring for CTC-varmepumper

Finn en forhandler
Unike styresystemer som overvåker og styrer CTCs varmepumper, solpaneler, tilskuddsvarme, buffertank, basseng, frikjøling med mer. Styringen kan automatisk ta seg av til- og frakobling av eksisterende kjele, prioritere varmtvannsproduksjon eller varme med mer.

Våre Styring for CTC-varmepumper

CTC EcoLogic L/M

Dette er styringsmodulen for deg som ikke trenger en innendørsmodul, men har en annen løsning. Kanskje du vil designe ditt eget system og trenger en styringsmodul. EcoLogic er logisk og svært enkel å betjene. Alt står i klartekst og bildene er enkle.
CTC EcoLogic L/M