Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal sikre at bedrifter i Norge respekterer og informerer om håndtering av forhold knyttet til brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Åpenhetsloven omfatter loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven angår alle større virksomheter tilhørende i Norge, og som tilbyr varer og/eller tjenester i eller utenfor Norge. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

CTC Norge AS er 100% eiet av det svenske selskapet CTC AB, som igjen er 100% eiet av Nibe Industrier AB. Vi leverer klimavennlige løsninger for oppvarming av bygg og varmt tappevann gjennom handel og distribusjon.

CTC Norge AS har en positiv tilnærming til Åpenhetsloven og intensjonene bak.

Vi har etablerte etiske forretningsprinsipper som våre leverandører er forpliktet til å følge. Vi har utført en aktsomhetsvurdering av våre leverandører, som er tilgjengelig ved forespørsel for samarbeidspartnere som har behov for informasjonen. Som en del av Nibe-konsernet arbeider vi særskilt med 6 av målsetninger i FN Bærekraftsprogram – Agenda 2030 (Mål 7, 8, 9, 11, 12, og 16). Vi arbeider aktivt med Nibe’s Forretningsprinsipper, ledelsesprinsipper og verdier. Det er etablert varslingsrutiner ved avvik.

Kontakt oss gjerne ved å sende e-post til firmapost@ctc.no merket «Åpenhetsloven». Du vil få svar på henvendelsen innen 3 uker.