Personvernopplysninger

Personvernopplysninger

Informasjon om behandling av personopplysninger

CTC AB, 556060-2269, behandler personopplysningene dine for de formålene som er nevnt nedenfor. Enertech AB er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Vår kontaktinformasjon er Enertech AB, Box 309, 341 34 SE-Ljungby, +46 (0) 372 88 000. Personvern er viktig for oss, og vi vil derfor gi deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg, og for hvilke formål (hvorfor)?
 
For å kunne gjennomføre hjemmebesøk hos deg. (Gjelder skjemaet «Avtale hjemmebesøk» på www.ctc.se)
Behandling som utføres
 • Formidling av personopplysninger til tredjepart som kontakter dere for videre kommunikasjon.
 • Lagre
 • Registrer
 • Les
 • Slett
 • Oppdater
Kategorier av personopplysninger
 • Navn
 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Telefonnummer
 • E-post
For å kunne kontakte dere. (Gjelder skjemaet «Kontakt meg» på www.ctc.se)
Behandling som utføres
 • Formidling av personopplysninger til tredjepart som kontakter dere for videre kommunikasjon.
 • Lagre
 • Registrer
 • Les
 • Slett
 • Oppdater
Kategorier av personopplysninger
 • Navn
 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Telefonnummer
 • E-post
For å kunne utføre en besparingskalkyle på bygningen deres. (Gjelder skjemaet «Besparingskalkyle» på www.ctc.se)
Behandling som utføres
 • Opplysningene brukes for å lage en energikalkyle som i sin tur brukes for å gi dere et tilbud.
 • Opplysningene, energikalkylen og tilbudet formidles til den aktuelle installatøren.
 • Lagre
 • Registrer
 • Les
 • Slett
 • Oppdater
Kategorier av personopplysninger
 • Navn
 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Opplysninger om bygningen deres
Juridisk grunnlag: Innsamlingen av personopplysningene dine kreves for at vi skal kunne fullføre avtalen med deg. Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysninger til oss. Hvis du velger ikke å oppgi personopplysningene dine, kan vi ikke utføre valgte tjenester.
Lagringsperiode: Inntil tjenesten er fullført.
 
For at produktgarantien skal være gyldig. (Gjelder skjemaet «Garantiregistrering» på www.ctc.se)
Behandling som utføres
 • Registrering av installert/e produkt/er.
 • Formidling av dine installerte produkter, og informasjon om hvor de er installert, til tredjepart.
 • Lagre
 • Registrer
 • Les
 • Slett
 • Oppdater
Kategorier av personopplysninger
 • Navn
 • Gateadresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Serienummer på installert produkt
 • Bygningsbetegnelse
Juridisk grunnlag: Enertechs berettigede interesse, som består i å ha produktene forsikret hos tredjepart for å kunne tilby deg en langsiktig garanti.
Lagringsperiode: I garantitiden.
Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Vi utleverer opplysningene dine til tredjeparter, som installatører og samarbeidspartnere, for å kunne utføre tjenester du har bedt om. Vi utleverer også opplysninger til forsikringsselskaper i forbindelse med forsikring av produktene.
Dine rettigheter
I samsvar med personopplysningsloven har du rett til å be om innsyn i informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har også rett til å be om korrigering av personopplysningene dine. Du har også rett til å motsette deg og be om begrensning i behandlingen av personopplysningene dine, og du har rett til å be oss om å slette personopplysningene dine. I enkelte tilfeller har du også rett til å få utlevert personopplysningene dine i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
 
Kontakt dpc@ctc.se hvis du vil benytte deg av rettighetene dine. Hvis du ikke er fornøyd med servicen vår, har du også rett til å klage til Datatilsynet eller annen tilsynsmyndighet i samsvar med personvernforordningen.

Integritetspolicyen ble sist oppdatert 14-05-2024.