Svensk kvalitet siden 1923.

Om oss

Med 100 års erfaring jobber vi aktivt for et bærekraftig og fossilfritt samfunn. Vi utvikler og produserer alle produktene våre i Småland. Vi tilbyr et bredt produktsortiment, som bergvarmepumper, luft-til-vann-varmepumper, innendørsmoduler, akkumulatortanker m.m.

Røttene våre går tilbake til 1923, da vi begynte å varme opp svenske hjem. De grønne kjelene våre har gitt varme til millioner av husstander over hele Europa. Vi var først ute med fyrkjeler med innebygd varmtvannsbereder, og vi var de første som lanserte varmepumper for luft/vann. Vi overdriver derfor ikke når vi sier at vi har utviklet bransjen.

CTC er en av Europas ledende produsenter av varmeprodukter. Vi har hovedkontor i Småland, og sammen med Bentone og TurboflameEnertech AB, som selger over hele verden.

CTC står for trygghet, kvalitet og bærekraft!

Poster

Miljø og holdbarhet

Miljø/bærekraft ISO-14001

Våre bærekraftige produkter og systemløsninger har som mål å kontinuerlig forbedre miljøet, og redusere miljøpåvirkningen. Derfor er det også naturlig for oss alltid å ivareta miljøet i alt vi gjør, ved å:

  • kontinuerlig holde oss oppdatert om gjeldende miljølovgivning og overholde den med god margin
  • utvikle, fremstille og produsere produkter som er sikre, energieffektive og miljøtilpasset samt at de kan kasseres eller gjenvinnes på en sikker måte.
  • bruke prosesser og arbeidsmetoder som reduserer miljøpåvirkningen til et minimum.
 
Informasjon om gjenvinning
For korrekt avfallshåndtering må emballasjen deponeres på en gjenvinningsstasjon eller hos forhandleren din. Alle varmepumper har deler som kan gjenvinnes. For å få hjelp med dette kan du henvende deg til installatøren, eller du kan selv dra til en gjenvinningsstasjon. Det er viktig at pumpens kjølevæske, kompressorolje og elektronikk gjenvinnes på riktig måte. CTCs øvrige produkter må også gjenvinnes. Kontakt en installatør hvis du er usikker på hvordan gjenvinningen skal gjennomføres.

Kvalitet

Kvalitet ISO-9001

Vi bygger tillit hos kundene våre ved å sikre at produktene våre er av høyeste kvalitet. Kvalitet i alt vi gjør, fra utvikling og produksjon til markedsføring, salg, service og brukerstøtte, er avgjørende for både kundene våre og for oss. Derfor skal vi kontinuerlig forbedre kvaliteten vår ved at:

  • organisasjon, kvalitetssystem og arbeidsmåte løpende overprøves og tilpasses til gitte behov, erfaringer og informasjon fra kundene og medarbeiderne våre og/eller krav fra myndigheter.
  • levere produkter som fungerer i samsvar med spesifikasjon og ytelse, i rett tid og rett mengde.
  • oppfylle eller overgå kundenes forventninger og interesser.

 

Last ned CTCs Virksomhetspolicy

Last ned CTCs ISO-sertifikat her

Kvalitet

CTCs historie