Storberedersystemet CTC Modul seriekobles og kan produsere store mengder varmtvann til større anlegg slik som svømmehaller, sykehus, hoteller, boligblokker og lignende bygg. Modulsystemet er svært fleksibelt og kan skreddersys det enkelte anlegg. CTC har det mest fleksible storberedersystemet på markedet. Det er lett å installere, det er enkelt å skifte ut enkeltmoduler, og det kan plasseres i ulike formasjoner tilpasset rommet det skal installeres i. Det har også en svært effektiv varmtvannsproduksjon. Les mer om storberederens fordeler og hvordan vi dimensjonerer større varmtvannsanlegg her.

Vår Storberedere

CTC Modul

Et CTC modulsystem skal kobles i serie, og tilpasses hvert enkelt prosjekt.
CTC Modul

Utgåtte storberedere

CTC FerroModul er et komplett beredersystem for tappevann, hvor det er et stort behov for varmtvann. FerroModul har et rustfritt vannmagasin på 300/400 liter, som enkelt kan enkelt seriekobles til valgfri kapasitet. Ferdige tilkoblingsdetaljer (meierikuplinger) gjør det enkelt å koble til modulene i rekke eller i hjørne.
Utgåtte storberedere

Så mye sparer du med en varmepumpe!