Storberedersystemet CTC Modul seriekobles og kan produsere store mengder varmtvann til større anlegg slik som svømmehaller, sykehus, hoteller, boligblokker og lignende bygg. Modulsystemet er svært fleksibelt og kan skreddersys det enkelte anlegg. CTC har det mest fleksible storberedersystemet på markedet. Det er lett å installere, det er enkelt å skifte ut enkeltmoduler, og det kan plasseres i ulike formasjoner tilpasset rommet det skal installeres i. Det har også en svært effektiv varmtvannsproduksjon.

Våre Storberedere

CTC Modul

Et CTC modulsystem skal kobles i serie, og tilpasses hvert enkelt prosjekt.
CTC Modul