Om CTC
Please accept marketing cookies to view this content.


Med nærmere 100 års erfaring arbeider vi aktivt for et bærekraftig og fossilfritt samfunn. Vi tilbyr et bredt produktsortiment, som bergvarmepumper, luft-/vannvarmepumper, innendørsmoduler, varmtvannsberedere, storberedere, elektrokjeler med mer.

Vi er mest kjent for våre grønne kjeler som har gitt varme til mange millioner husholdninger over hele Europa. Vi var først ute med fyrkjeler med innebygd varmtvannsbereder, vi utviklet beredere med vår egen Heat Injection-teknologi, og vi var de første som lanserte varmepumper for luft/vann. Vi overdriver derfor ikke når vi sier at vi har utviklet bransjen.


CTC er en av Europas ledende produsenter av varmeprodukter, vi står for trygghet, kvalitet og bærekraft.Vi har virksomhet i store deler av verden

Miljø og kvalitet

Miljø/bærekraft ISO-14001: 

Våre bærekraftige produkter og systemløsninger har som mål å kontinuerlig forbedre miljøet, og redusere miljøpåvirkningen. Derfor er det også naturlig for oss å alltid ivareta miljøet i alt vi gjør, ved å: 

  • Kontinuerlig holde oss oppdatert på miljølovgivningen, og følge den med bred margin. 
  • Utvikle, produsere og markedsføre produkter som er sikre, energieffektive og miljøtilpassede, og som kan kasseres eller gjenvinnes på en sikker måte. 
  • Bruke prosesser og arbeidsmetoder som minimerer miljøpåvirkningen. 

Informasjon om gjenvinning:

For korrekt avhending må emballasjen deponeres på et gjenvinningssenter eller hos din forhandler. Alle varmepumper har deler som skal resirkuleres. For å hjelpe deg med dette kan du kontakte installatøren, ellers kan du gå til en gjenvinningsstasjon. Det er viktig at pumpens kjølevæske, kompressorolje og elektronikk resirkuleres riktig. CTCs andre produkter må også resirkuleres, kontakt en installatør hvis du er usikker på hvordan.

Kvalitet ISO-9001: 

Vi bygger tillit hos kundene våre ved å sikre at produktene våre er av høyeste kvalitet. Kvalitet i alt vi gjør, fra utvikling og produksjon til markedsføring, salg, service og brukerstøtte, er avgjørende for både kundene våre og for oss. Derfor skal vi kontinuerlig forbedre kvaliteten vår ved å:

  • Organisasjon, kvalitetssystemer og arbeidsmetoder løpende evalueres og tilpasses konkrete behov, erfaring og informasjon fra kundene og medarbeiderne våre, eller krav fra offentlige myndigheter. 
  • Levere produkter som fungerer i tråd med spesifikasjon og ytelse, til riktig tid og i riktig antall. 
  • Oppfylle eller overgå kundenes forventninger og interesser.

Arbeid hos oss

CTC er en av Europas ledende produsenter av varmeprodukter. I Ljungby er vi ca. 250 medarbeidere som utvikler og produserer CTC-varmepumper og villakjeler samt Bentole olje- og gassbrennere. I CTC Ferrofil AS er vi 13 medarbeidere som jobber med salg og markedsføring av varmtvannsberedere, storberedere, varmepumper og kjeler mot grossister og rørleggere. 

Vi er alltid på jakt etter dyktige mennesker. Her får du muligheten til å utvikle din kompetanse, kunnskap og kreativitet. Vi setter pris på lagånd, innovasjon, kundefokus og en vilje til å stadig utvikle seg. 

Har du lyst til å arbeide for en av Europas ledende produsenter av varmeprodukter?

Historie

CTC Ferrofil har administrasjon på Årnes i Nes kommune i Viken, og CTC selger beredere og varmeprodukter til VVS–forhandlere i hele Norge.