Varmepumpe – så mye sparer du

Varmepumpe – så mye sparer du

Bedre økonomi er den viktigste årsaken til at stadig flere velger varmepumpe. Her ser du omtrentlige priser og innsparinger i prosent, men alt avhenger av hvordan og hvor du bor. 

Oppvarming av huset og varmtvannet med en varmepumpe er svært populært. Mange som bygger nytt, velger å installere varmepumpe med en gang. Eiere av eldre hus bytter ut den gamle vedkjelen eller kompletterer med en varmepumpe. 

 

Omtrentlige priser på varmepumpe

Installasjon av en varmepumpe koster en del, men bruker å tjene seg inn i løpet av noen år. Dessuten øker verdien på huset. Hvis vi regner på en enebolig med et varmebehov på 20 000 kWh/år, så ser investeringskostnaden ut omtrent slik:
  • Bergvarme: mellom 100 000 og 200 000 kroner avhengig av boredybde.
  • Jordvarme eller sjøvarme: ca. 130 000 kroner.
  • Luft-til-vann-varmepumpe: ca. 120 000 kroner.
  • Avtrekksvarmepumpe: ca. 80 000 kroner.
  • Luft-til-luft-varmepumpe: ca. 30 000 kroner.

 

Energikalkylen er unik for huset ditt

Det er umulig å si nøyaktig hvor mye nettopp du kommer til å spare på en varmepumpe selv om du kan regne på det for å få et omtrentlig inntrykk.

For å få den riktige energikalkylen må du kontakt din lokale CTC-forhandler. Vedkommende gjør et hjemmebesøk og ser hvilke forutsetninger som råder.
 
Alt spiller inn: Husets størrelse isolering og behovet ditt for varme og vann. Hvor mange skal dusje? Har du planer om å bygge på? Er det kanskje en stor fabrikkbygning?

Jordsmonnet, tomten, klimaet og avstanden til nærmeste nabo er også relevant. Basert på alle opplysningene kan forhandleren, iblant med støtte av CTC, regne ut nøyaktig det du trenger å vite. Du trenger altså ikke å velge pumpe selv. 

 

Bergvarme gir størst innsparing

Det er imidlertid selvsagt bra å kjenne til hva som gjelder generelt. Energimyndigheten har hentet frem tall som går ut fra at du bytter fra vannbåret strøm eller oljefyrt kjel:

* Bergvarme og jord- og sjøvarmepumper gir den største innsparingen: ca. 70–75 prosent, iblant opptil 85 prosent. Her inkluderes både varme og varmtvann.

* Luft-til-vann-varmepumper gir i gjennomsnitt ca. 50 prosent lavere kostnader for varme og varmtvann.

* Luft-til-luft-varmepumpe gir 30–50 prosents innsparing av oppvarmingskostnader, eksklusive varmtvann.
 

Én million hus med varmepumpe

Ifølge Energimyndigheten har drøyt én million småhus minst én varmepumpe. 300 000 har installert bergvarme, og omtrent like mange har luft-til-luft-varmepumpe. Jord- og sjøvarme er imidlertid også vanlig. Ifølge bransjeorganisasjonen Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen, SKVP, er økonomiske grunner mest tungtveiiende. To andre grunner er bekvemmelighet og miljøet. Fremfor alt de som har en vedkjele, setter pris på å slippe å håndtere veden.

 

Reduserte utslipp av karbondioksid

Med CTCs individuelle testkalkyle finner du ut hvor mye penger du kan spare på å skaffe deg en varmepumpe. Du får imidlertid også en miljøgevinst. For hver 10 000 kWh som spares inn på strøm, reduserer du karbondioksidutslippene dine med 1600 kilo. Det tilsvarer hele 1000 mil per år med fly eller 615 mil per år med bil.

Som eneboligeier kan det iblant være vanskelig å vite hvilke varmesystemer som best for huset. Har du vannbåren varme, er varmepumpe fra CTC et godt alternativ. Dessuten øker verdien på huset med en moderne varmepumpe.

Med et årlig energiforbruk på 30 000 kWh tjener du inn varmepumpen på noen år. Når lånet er nedbetalt, kommer varmepumpen til å fungere i mange år med en lav driftskostnad. 

Produktene tilpasser seg automatisk til huset og dets effektbehov. Det første steget mot en billigere oppvarming av hjemmet ditt er å avtale et gratis hjemmebesøk med en installatør. Da får du hjelp med alt fra besikting og tilbud til installasjon og drift.

 

Med CTCs individuelle testkalkyle finner du ut omtrent hvor mye du kan spare på å skaffe deg en varmepumpe. Du får imidlertid også en miljøgevinst.

Publisert: 2024-06-25