"Energiomstillingen i Europa gir store muligheter"

"Energiomstillingen i Europa gir store muligheter"

En frisk og vellykket hundreåring. Slik beskriver administrerende direktør Helene Richmond CTC-jubilanten. Nå ser hun fremover og ser bare muligheter.  

- CTC har alltid gjort en stor forskjell, ikke bare for folks hjem, men også for samfunnet og klimaet. I fremtiden kommer vi til å gjøre en enda større forskjell. Den utviklingen vi nå ser i Europa, der oppvarming med fossilt brensel erstattes av varmepumper, er helt unik, og det er fantastisk at CTC er med på den reisen", sier hun.

Småländsk oppfinnsomhet

Helene Richmond begynte i CTC i 2019. Da hun leste seg opp på CTCs historie, ble hun imponert over alle innovasjonene og ideene som er skapt opp gjennom årene, og hvordan de alltid har ønsket å forbedre måten folk varmer opp hjemmene sine på.

- "Det finnes utrolig mye kompetanse, erfaring og småländsk oppfinnsomhet her. Sjelen i selskapet er å gjøre ting bra, og å hjelpe hverandre. Det er en utrolig kraft som har eksistert og fortsatt eksisterer blant de ansatte", sier hun. 

Denne styrken og oppfinnsomheten førte til en viktig beslutning på slutten av 1990-tallet, da CTC for alvor begynte å produsere varmepumper, etter at oljekjeler hadde dominert i mange tiår. CTC lanserte tidlig den aller første luft/vann-varmepumpen i Sverige og ble ledende i teknologiskiftet fra oljekjeler til varmepumper. 

- Det var modig og nødvendig å ta dette steget. I stedet for å forsvinne sammen med oljekjelen, våget vi å tenke nytt og investere i noe som har vist seg å være mye mer bærekraftig på flere måter, sier Helene Richmond.

Unik situasjon i Europa - 30 år etter Sverige

Nå, mange år senere, er Europa i samme fase som Sverige var på 1990-tallet. Etter først å ha fokusert på å erstatte kull og olje med naturgass, har virkeligheten innhentet oss, og Europa vet nå at heller ikke naturgass er bærekraftig. 

- "Det teknologiske skiftet og energiomstillingen vi ser i Europa er noe vi aldri har sett før, det er nærmest eksplosivt", sier Helene. 

- Sverige ligger langt fremme når det gjelder klimasmart boligoppvarming, og CTC er en av de ledende aktørene i Sverige. "Vi har produktene på plass og tar nye steg i Europa. Det betyr at vi gjør en forskjell for mange flere mennesker, men fremfor alt bidrar vi til å skape en bærekraftig fremtid", fortsetter hun.

"Om tre år er vi dobbelt så store som vi er i dag"

Helene Richmond, administrerende direktør

Sterk vekst og positive utfordringer

Mulighetene i Europa fører også med seg utfordringer. CTC opplever for tiden en sterk vekst som kommer til å bli enda sterkere. Det krever høyere produksjonstakt, flere ansatte og nye krav til underleverandørene. Det stiller derfor store krav til CTC, eieren NIBE og ledelsen.  

- "Om tre år er vi dobbelt så store som vi er i dag. Men vi skal vokse bærekraftig sammen og ta ett skritt av gangen. Jobben min som administrerende direktør i CTC er den morsomste med de mulighetene vi ser og den fasen vi er inne i akkurat nå. Utfordringene vi står overfor, er derfor bare positive", sier Helene Richmond.

 

 

Naboeiendommen som CTC har kjøpt ved hovedkontoret i Ljungby. Snart skal produksjonsarealet dobles.

Publisert: 2023-02-08