7 banebrytende innovasjoner gjennom årene

7 banebrytende innovasjoner gjennom årene

Siden oppstarten i 1923 har CTC hele tiden forsøkt å finne smarte løsninger som kan gjøre livet enklere og mer praktisk for folk. Hundrevis av ideer har blitt testet, utviklet og foredlet. Her er de 7 innovasjonene som har betydd mest for CTC og kundene gjennom årene. 

1. Varmtvannsberederen som revolusjonerte svenske hjem

I 1926 oppfant CTCs grunnlegger og administrerende direktør Gunnar Tellander en helt ny type varmespiral som ga en ny måte å få varmt vann på. Den viktigste komponenten var spiralsnoede kobberrør som skapte varmt vann. 

Å varme opp vannet i en varmtvannsbereder ved hjelp av et batteri hadde flere fordeler. For det første var varmtvannet alltid friskt når det kom ut. Tidligere ble vannet varmet opp i en beholder der det sto og risikerte å bli dårlig. Andre fordeler var at man bare trengte én varmekilde for å varme opp både varmtvann og tappevann i boligen. Varmebatteriet var også svært motstandsdyktig og holdbart. Oppfinnelsen ble en stor suksess for CTC og la grunnlaget for fremtiden. 

På 1930-tallet utviklet CTC systemet slik at varmebatteriet kunne integreres i boligens varmtvannsbereder. Dermed kunne ett og samme produkt både varme opp huset og produsere varmtvann. CTCs nye integrerte kjeler ble dominerende de neste tiårene, og en grønn CTC-kjele, som fyrte med koks, ved eller olje, var lenge en selvfølge i nybygde boliger.

2. Den doble kjelen

På 1950-tallet dukket olje opp som et oppvarmingsalternativ. Det var billigere enn koks og ved, og dessuten mer praktisk fordi man slapp å "mate" kjelen manuelt hver dag. CTCs kjeler kunne tidlig skiftes fra ved til olje eller omvendt, men på 1960-tallet ble det utviklet såkalte dobbeltkjeler med separate ildsteder for hver type brensel. Oljebrenneren kunne da alltid være på plass, og kunne startes med en bryter. Dette var en kjærkommen nyvinning for mange.

3. De Ljungbergske kanalene

I 1968 utviklet CTC-medarbeideren og oppfinneren BG Ljungberg en ny plateprofil som dannet såkalte kanaler for varmen i kjelene. Ettersom en kjele i stor grad består av å overføre varme til kjelens vann, i den såkalte etterbrennflaten, er det viktig at overføringen skjer så smart som mulig. Ljungbergs nye standardiserte kanaler i form av plateprofiler innebar en stor forbedring.  

Ikke bare krevde de minimalt med sveising, men de gjorde det også enkelt å tilpasse kjelenes etterbrennerflater til ulike kapasiteter og behov. Etter grundige tester i CTCs laboratorium ble Ljungberg-kanalene standard i de fleste produktene fordi de gjorde kjelene mer kostnadseffektive og kompakte.

4. Den første miljømerkede kjelen

En annen viktig milepæl innen oljekjeler var modellen CTC 1100, som ble lansert på VVS-messen i Stockholm i 1992. CTC 1100 var betydelig mer kompakt og miljøvennlig enn tidligere kjeler, med en varmeveksler for varmtvannsberedning. Kjelen ble svært populær, og produktet var det første i Sverige som ble sertifisert med Svanemerket.

5. De første varmepumpene i Sverige

CTC utviklet tidlig sine første varmepumper. Allerede i 1981 ble den første avtrekksvarmepumpen lansert. I 1985 ble CTC så først i Sverige med å introdusere en luft/vann-varmepumpe på markedet med den nye CTC Rebell. På 90-tallet kjølnet imidlertid interessen for varmepumper da oljeprisen falt, men CTC var altså pionerer når det gjelder varmepumper.

6. Intercooler

I første halvdel av 2000-tallet tok CTC et avgjørende valg for fremtiden da de bestemte seg for å bytte fra oljekjeler og fossil oppvarming til varmepumper. Et samarbeid ble innledet med varmepumpespesialisten Mekaterm. Den første som ble produsert på fabrikken i Ljungby, var en serie jordvarmepumper (CTC EcoHeat). CTC hadde et sterkt ønske om å øke effektiviteten til varmepumpene, og Hans Ljung hos Mekaterm kom opp med en idé om å integrere kjølingen i den eksisterende fordamperveksleren. Han sendte inn en patentsøknad som ble innvilget i 2004. Tester viste en klar forbedring av ytelsen, og teknologien ble introdusert på alle CTCs bergvarmepumper. Systemet ble lansert under navnet Intercooler.

7. Unike CTC EnergyFlex

Siden CTCs viktige beslutning tidlig på 2000-tallet har det skjedd flere fremskritt i utviklingen av effektive varmepumper. Den kanskje største innovasjonen er den unike EnergyFlex. EnergyFlex består i utgangspunktet av en CTC-varmepumpe, men EnergyFlex gjør det enkelt for kunden å koble det meste som har med oppvarming å gjøre til ett og samme system på en kostnadseffektiv måte. Det kan dreie seg om solvarme, ekstra tanker, ovner, ved-, el- og pelletskjeler, svømmebasseng og så videre. EnergyFlex er nå standard på alle CTC-varmepumper og innemoduler.

Publisert: 2023-02-08