CTC EcoAir 600M

CTC EcoAir 600M

CTC EcoAir 600M, en serie turtallsstyrte luft-/vannvarmepumper med effekt på 2,5–22 kW som automatisk tilpasser seg effektbehovet i huset. Modell: 610M, 614M, 622M

CTC EcoAir 600M er en serie meget effektive turtallsstyrte luft-/vannvarmepumper som automatisk tilpasser seg effektbehovet i huset, eiendommen eller mindre industribygg. Ved stort effektbehov øker effekten, og ved lavere behov kjører kompressoren saktere, og effekten reduseres. Derfor får du alltid maksimal besparelse.

CTC EcoAir 600M er optimalisert for å på best mulig måte ta vare på den miljøvennlige energien som er i luften. Den overfører luftens energi til varme og varmt vann, og den trenger ikke borehull eller sløyfer i bakken. CTC EcoAir 600M har automatisk avfrosting som gir mer varme, mer effekt og lenger levetid. CTC EcoAir 600M er naturligvis utstyrt med en kondensvannsamler med innebygd varmer som standard.

CTC EcoAir 600M bør alltid installeres med en av våre inne- eller styremoduler for best mulig effekt. Vi anbefaler CTC EcoZenith i360 for styring og varmtvann. For å gjøre det enkelt å justere varme og varmtvann, har alle innendørsmodulene våre en fargeberøringsskjerm. Innendørsmodulen CTC EcoZenith i360 er utstyrt med en høyeffektiv varmtvannsbereder som produserer over 300 liter varmt vann. Hvis du har ekstra stort varmtvannsbehov, kan du koble CTC EcoAir 622M sammen med alt-i-ett-tanken CTC EcoZenith i555 Pro. Den har en varmtvannskapasitet på over 600 liter.

Hvis du vil koble CTC EcoAir 600M til eksisterende anlegg, kompletterer du med styringsmodulen CTC EcoLogic. Et unikt styresystem som overvåker og styrer CTCs varmepumper, tilskuddsvarme, buffertank, basseng, frikjøling med mer i inntil fire ulike varmesystemer. Hvis energibehovet er ekstra stort, kan inntil ti varmepumper samkjøres.

Oppgitte Ecodesigndata (skala A+++ til G) gjelder sammen med innemodul.

Se hvor mye du kan spare med en ny varmepumpe fra CTC

I dag har jeg/vi
I dag har jeg/vi
Din nåværende oljepris
Nåværende forbruk
Nåværende strømpris
Din besparelse

kr/år

Oppgi informasjonen nedenfor for å avtale et kostnadsfritt hjemmebesøk, og få bedre varmeøkonomi.

Fyll ut informasjonen nedenfor for å sende en tilbudsforespørsel..

Fyll ut skjemaet for å få en gratis, individuell beregning av besparelsen for din bygning.

Trinn

Forrige

Neste

Finn forhandler

Våre partnere

Finn forhandler

Finn servicefirma