CTC EcoTerm

CTC EcoTerm

EcoTerm akkumulatortank

EcoTerm er den perfekte akkumulatortanken for villaeiere. Akkumulatortanken akkumulerer lavtemperert, konstant og fornybar energi. Systemet er fleksibelt med ulike kombinasjoner av elektrisk element og spiral. Utførelsene med spiral (merket C i produktnavnet) passer perfekt hvor man ønsker forvarming av tappevann fra akkumulator eller tilføre varme fra solpaneler. Elektrisk element (E) er en back–up for ekstra spisslast med elektrisitet. CTC produserer også en ren akkumulatortank uten spiral og el–element, som ofte benyttes som akkumulator for varmepumper. Akkumulatortanken for solenergi i kombinasjon med varmepumpe er en kombinasjon av to spiraler og to el–elementer (CECE), og er avdelt ved hjelp av gulv for perfekt sjikting. Dette deler tanken inn i tre temperaturområder, hvor nedre del tilkobles solpaneler i coil, og midtre del tilkobles varmepumpe. Øvre del er avsatt for høytemperererte energikilder som pelletskjele eller gasskjele. Nå solinnstrålingen er god er det sannsynlig at hele tanken varmes opp til et høytemperert nivå. Varmepumpen vil dermed ikke starte, og en eventuell høytemperert energikilde kobles ut. EcoTerm finnes i størrelser fra 120 liter til 300 liter. Akkumulatortankene CEC og CECE, som er dedikert til å betjene solvarme, finnes kun i 400 liter. Produktbredden gir fleksibilitet med hensyn på plassering og energibehov. Større volum gir økt kapasitet for varmepumpe for å nyttiggjøre seg effekten av all energien som hentes inn.

Se hvor mye du kan spare med en ny varmepumpe fra CTC

I dag har jeg/vi
I dag har jeg/vi
Din nåværende oljepris
Nåværende forbruk
Nåværende strømpris
Din besparelse

kr/år

Oppgi informasjonen nedenfor for å avtale et kostnadsfritt hjemmebesøk, og få bedre varmeøkonomi.

Fyll ut informasjonen nedenfor for å sende en tilbudsforespørsel..

Fyll ut skjemaet for å få en gratis, individuell beregning av besparelsen for din bygning.

Trinn

Forrige

Neste

Finn forhandler

Våre partnere

Finn forhandler

Finn servicefirma