Personvernspolicy

Information om behandling av personopplysninger
CTC FerroFil AS, NO832538132, behandler dine personlige data i forbindelse med de respektive formålene nedenfor. CTC FerroFil AS er opplysningsansvarlig for behandling av dine personlige data. 

Vår kontaktinformasjon er CTC FerroFil AS, Runnibakken 7, 2150 Årnes, 63 90 40 00. Nedenfor kan du se hvordan vi behandler dine opplysninger.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg og med hvilket formål(hvorfor)?

For å kunne videreføre en befaring/besøk. (Gjeller skjema ”Gratis befaring” på www.ctc.no)
Behandling som utføres
Formidling av personopplysninger til tredje part som kontakter deg for videre kommunikasjon.
 • Lagre
 • Registrere
 • Lese
 • Endre
 • Oppdatere
Kategorier av personopplysninger
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Kommune
 • Telefonnummer
 • E-post
For å kunne kontakte deg. (Gjeller skjema ”Kontakt meg” på www.ctc.no)
Behandling som utføres
 • Formidling av personopplysninger til tredje part som kontakter deg for videre kommunikasjon.
 • Lagre
 • Registrere
 • Lese
 • Endre
 • Oppdatere
Kategorier av personopplysninger
 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-post
For å kunne utføre en besparelseskalkyle til din bolig. (Gjeller skjema ”Besparelseskalkyle” på www.ctc.no)
Behandling som utføres
 • Opplysningene anvendes for å utføre en energikalkyle som i igjen blir brukt ved tilbud.
 • Opplysningene, energikalkylen og tilbudet formidles videre til installatør og grossist.
 • Lagre
 • Registrere
 • Lese
 • Endre
 • Oppdatere
Kategorier av personopplysninger
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Kommune
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Opplysninger om eiendom
Lovlig grunn: Innsamlingen av dine personopplysninger kreves for at vi skal kunne hjelpe deg med kalkyle og befaring. Du er ikke forpliktet til å sende inn dine personlige opplysninger til oss. Hvis du velger å ikke oppgi dine personlige data, kan vi ikke hjelpe deg med en rekke tjenester.
Lagringsperiode: Til prosjektet er sluttført.

Hvem har tilgang til dine opplysninger?
Din saksbehandler på CTC og installatører og grossister dersom arbeidet krever kommunikasjon med tredjepart.

Dine rettigheter
I samsvar med personvernforordningen  har du rett til å be om tilgang til informasjon om hvilke av dine personlige data som er behandlet og be om endring av dine personlige data. Du har også rett til å motsette deg og be om begrensning av behandling knyttet til dine personopplysninger og rett til å be om sletting av dine personlige data. Du har også rett til, under visse betingelser, å skaffe personopplysningene som angår deg i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format, og å overføre denne informasjonen til en annen person som er ansvarlig for data.

For å utøve dine rettigheter, kan du kontakte firmapost@ctc.no. Hvis du ikke er fornøyd med vår tjeneste, har du også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet eller annen kompetent tilsynsmyndighet i samsvar med Personvernforordningen.

Personvernpolicyen ble sist oppdatert 24-05-2018.