Varmepumpe? 10 gode grunner til hvorfor svaret er JA

Varmepumpe? 10 gode grunner til hvorfor svaret er JA

2017-09-29

De siste 16 årene har antallet installerte varmepumper eksplodert i Norge. Det begynte med luft-luft varmepumper som har redusert energibehovet i mange hjem med elektrisk oppvarming. Etter hvert tok markedet for varmepumper for vannbåren varme av.

De siste 16 årene har antallet installerte varmepumper eksplodert i Norge. Det begynte med luft-luft varmepumper som har redusert energibehovet i mange hjem med elektrisk oppvarming. Etter hvert tok markedet for varmepumper for vannbåren varme av.

Flere og flere nordmenn installerer vannbåren varme når de bygger hus, og varmepumper er den mest populære varmekilden. Hvorfor er varmepumper for vannbåren varme blitt så populært?

1. Økonomi

En varmepumpe kutter i fyringsutgiftene når man legger om fra olje eller elektrisitet. De nyeste modellene bergvarmepumper med inverterteknologi kutter helt opptil 85% av fyringsutgiftene.

2. Fleksibilitet

Oppvarming via vannbåren varme har en helt annen fleksibilitet enn elektrisk oppvarming via panelovner. Vannbåren varme legger til rette for bruk av fornybare energikilder, som kan kombineres og hvor det også er mulighet for å bytte kilde om det skulle være hensiktsmessig. Elektrisk oppvarming derimot er låst fast i en varmekilde, hvor det er mer ressurskrevende og dyrt å gjøre endringer i ettertid.

3. Komfort

Oppvarming med vannbåren varme er kjent for sin gode komfort. Du kjenner det med en gang du kommer inn i boliger med vannbåren gulvvarme. Det har en deilig, jevn varme, og et god inneklima. Huset oppleves som varmere enn med elektrisk oppvarming og du kan derfor redusere temperaturen og dermed redusere utgiftene.

4. Miljø

Varmepumper, solfangere, pelletskjeler og biokjeler er alle miljøvennlige valg som bruker fornybar energi. Vi henter ut energi fra fornybare ressurser og bruker dette som oppvarming – til glede for miljøet og for lommeboken.

5. Energieffektivisering

Hvis du varmer opp huset ditt med strøm via elektrisk gulvvarme eller panelovner så leveres 1 kW inn og du får 1 kW ut. Det er ikke særlig energieffektiv. Varmepumpeteknologien bruker 1 kW elektrisitet og henter ut energi fra f.eks uteluft, jord, sjø eller berg og omdanner dette til opptil 5 kW. Vi henter med andre ord ut mer energi enn det vi putter inn, og boligen blir mer energieffektiv.

{{cta('28bce339-b52e-43c6-830f-7b8f91e0eb62')}}


En varmepumpe gir boligen din bedre karakter. Hvis du skal selge, eller leie ut en bolig over 50m2, må den energimerkes. Et bedre merke gir høyere takst og høyere markedsverdi.

7. Varmtvannsproduksjon

Det mange glemmer i regnestykket for installasjon er kostnaden til varmtvannsproduksjon i boligen. Eneboliger har som oftest en varmtvannsbereder installert som tar seg av produksjon av tappevann til dusj og kraner rundt om i huset. En vanlig standardbereder bruker ca XX kWh i løpet av et år, og de varmes av et elektrisk varmeelement. Luft-vann og væske-vann varmepumper dekker både behovet for varmtvann OG for varme i boligen. Det betyr at tappevannet også produseres av økonomisk og fornybar energi.

{{cta('af9b3509-9d43-4d56-9d19-47870a22583d')}}

8. Styring

Varmepumper har mange muligheter for styring som f.eks feriemodus, nattsenking, ekstra varmtvannsproduksjon i bestemte tidsrom, styring av ekstra energikilder som sol og fyrkjele, styring av svømmebasseng og mer til. Du har også mulighet for styring via app på mobil. De ulike funksjonene varierer fra leverandør til leverandør.

9. Varmepumper gir bedre inneklima

Oppvarming med vannbåren varme regnes som det beste for inneklimaet. Du slipper utslipp fra fyring, brente partikler fra panelovner og du kan ha en lavere temperatur i huset, noe som er viktig for allergikere. Les mer om hvor viktig inneklimaet er for asmatikere og allergikere.

10. Personalisert system til ditt behov

Har du et vannbårent varmeanlegg med varmepumpedrift står du fritt til å lage et system som passer ditt behov. Spesielt for boliger og næringsbygg med sammensatte behov er dette viktig. En varmepumpe kan kombineres med ulike typer fyrkjeler, storberederanlegg, akkumulatortanker, solfangere og du kan koble til ulike former for styring som tar seg av varme, varmtvann og et eventuelt svømmebasseng/jacuzzi. Varmen kan fordeles på flere enheter i tomannsboliger, sameier og borettslag og kombinasjoner kan skreddersys de fleste formål både for privat- og næringsbygg.

{{cta('01b75182-6ce1-4b88-a1cc-6893de32c0d0')}}