Slik borer du etter grunnvarme [video]

Slik borer du etter grunnvarme [video]

2016-10-10

Grunnvarme er en stabil og effektiv kilde til energi. Grunnvarme er en fellesbetegnelse på uttak, tilbakeføring og lagring av termisk energi ved moderat temperatur i berggrunnen, grunnvann og jord. Ved hjelp av varmepumper kan grunnvarmesystemene utnyttes til svært energieffektiv og miljøvennlig oppvarming og kjøling av alle typer bygninger. (Kilde Sintef).

Grunnvarme er en stabil og effektiv kilde til energi. Grunnvarme er en fellesbetegnelse på uttak, tilbakeføring og lagring av termisk energi ved moderat temperatur i berggrunnen, grunnvann og jord. Ved hjelp av varmepumper kan grunnvarmesystemene utnyttes til svært energieffektiv og miljøvennlig oppvarming og kjøling av alle typer bygninger. (Kilde Sintef).

En bergvarmepumpe er desidert mest effektiv av varmepumpetypene på markedet. Det gir størst økonomisk besparelse på fyringsutgiftene og kan bidra med energi til både tappevann og oppvarming. CTC sine bergvarmepumper gir opptil 80-85% besparelse på fyringsutgiftene, og finnes i en rekke varianter. 

Gjør en varmepumpeberegning

Har du bestemt deg for en bergvarmepumpe så kan du kontakte varmepumpeleverandøren eller din lokale rørlegger for hjelp til å dimensjonere varmepumpen. Dette innebærer at du oppgir en del parametere med hensyn på boligen og boligens energibehov, slik at vi finner ut hvor stor varmepumpe du trenger for å dekke dine behov. Deretter kalkuleres borrehullets dybde og du vil få en besparingsberegning som viser hvor mye du kan spare ved å installere en varmepumpe, og hvor dypt borehullet må være. 

Klikk her for å bestille en uforpliktende, gratis befaring av vår rørlegger.

Velg brønnborer

De fleste rørleggere har en avtale med et brønnborerfirma, men du kan også velge brønnborer selv. Husk å avtal pris på forhånd. De fleste tar en pris per meter, og kostnader til kollektor, rør inn til huset og eventuell leie av container for slamavfallet kommer i tillegg. Et vanlig borrehull på 200m tar ca en dag om grunnforholdene er gode for boring.

For flere tips - ta en titt på vår video under hvor vi viser boring i praksis. Du kan se flere videoer av hele renoveringsprosjektet her – for eksempel hvordan man installerer vannbåren varme varmepumpe.

Se flere videoer fra renoveringsprosjektet her.
 {{cta('01b75182-6ce1-4b88-a1cc-6893de32c0d0')}}