Riktig energimerking av hus kan gi godt utbytte ved salg

Riktig energimerking av hus kan gi godt utbytte ved salg

2017-05-19

Alle boliger som selges eller leies ut må ha en energiattest. Dette betyr at det du har investert på gode energiløsninger i huset ditt, kan gi godt utbytte ved salg.

Alle boliger som selges eller leies ut må ha en energiattest. Dette betyr at det du har investert på gode energiløsninger i huset ditt, kan gi godt utbytte ved salg.

Målet med å innføre energimerking er å øke folks bevissthet om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og hva som kan gjøre boliger og bygninger mer energieffektive. Energiattesten kan være en viktig faktor til at boligen din blir mer attraktiv  i eiendomsmarkedet. 

Energiattesten

Denne består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Dette merket består igjen av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.

  • Energikarakter

Energikarakteren har en skala fra A til G. Karakterene er laget etter TEK 07 (teknisk forskrift for bygg), og for å oppnå karakter C må bygget først og fremst være etter disse forskriftene. For å få energikarakter A må det i tillegg være gjennomført tiltak som varmepumpe eller solenergi til oppvarming og bedre isolasjon enn standardkrav. Det  kan synes vanskelig å oppnå en høy karakter, men velger du energieffektive løsninger vil du på sikt premieres i form av høyere karakterer og større verdi på boligmarkedet.

  • Oppvarmingskarakter

Oppvarmingskarakteren sier noe om i hvilken grad en bygning kan varmes opp med noe annet enn fossilt brensel og strøm. Denne gis med en femdelt rangering fra rødt til grønt, basert på de systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i boligen. Grønt er best og tildeles der hvor huset har systemer hvor man bruker en høy andel av annet enn elektrisitet, olje eller gass. For å få grønt merke må du ha over 30 prosent av byggets energi dekket av andre energikilder enn de nevnte. 

Det er for øvrig ikke noen sammenheng mellom de to karakterene. Altså kan samme bygget score bra i den ene og dårlig i den andre. 


Last ned e-boken her: Hvordan velge varmesystem for ditt hus?


Hvorfor er dette viktig?

Energimerkeordningen gir en viktig pekepinn på to områder:

  • Energikarakteren fokuserer på hvor mye energi bygget bruker. For å få god karakter er byggets passive tiltak som blant annet isolering og u–verdi på vinduer (varmeisolerende evne) viktige faktorer. I tillegg må forbruket av energi ned ved hjelp av energieffektive tiltak som blant annet installering av varmepumpe.
  • Oppvarmingskarakteren favoriserer bygg med vannbåren varme, siden de best utnytter fornybar energi og i minst grad er avhengig av elektrisk oppvarming.

Gamle hus som fyrer med olje og gass vil komme svært dårlig ut. Siden disse systemene allerede har vannbåren varme vil du enkelt kunne forbedre huset ditt ved å konvertere til mer miljøvennlige oppvarmingsformer som varmepumpe og solvarme.

{{cta('23f87425-e0ba-4dea-a457-d6889fb48bbe')}}

Gå inn på Energimerking.no, så kan du fylle ut energiattesten og få et resultat som viser karakter på ditt hus og en rekke tips til hvordan du kan få lavere energikostnader. Du kan også gå inn på Enova.no for å få svar på spørsmål om ordningen.

{{cta('42f6468c-dbd0-4c60-9bd3-938a20002d45')}}