Miljøvennlig oppvarming – dette er alternativene

Miljøvennlig oppvarming – dette er alternativene

2017-10-05

Det er mye snakk om å bli grønnere, men mindre om hva det faktisk innebærer. Her får du tre konkrete alternativer for mer miljøvennlig oppvarming.

Det er mye snakk om å bli grønnere, men mindre om hva det faktisk innebærer. Her får du tre konkrete alternativer for mer miljøvennlig oppvarming.

Mens biler går fra fossilt brensel til elektrisitet, kan vi på mange måter si at hjemmene våre ligger enda et skritt foran. Mens noen fremdeles bruker oljefyr til å varme boligen, er strømdrevne panelovner og varmekabler langt på vei vanligst i Norge.

Men elektrisk strøm er ikke udelt positivt. Fortsatt står fossile kraftverk for en enorm del av den europeiske strømproduksjonen, med svinn på hele 50-70 prosent. Det er dårlig nytt både for miljøet og lommeboka.

Om du ønsker en mer moderne løsning, hva er alternativene?

Solvarme

Mange tenker automatisk på solceller når vi snakker om solvarme, men de brukes til å lage strøm, ikke varme. En mer direkte form for solvarme er rett og slett store og smart plasserte vinduer, som fanger opp varmen fra sola. Sola er både lett tilgjengelig og billig, så ethvert nybygg- og renovasjonsprosjekt burde ta dette i betraktning aller først. Mye kan gjøres ved å tenke smartere rundt plassering av vinduene (for eksempel i taket) og vegetasjonen utenfor.

En annen måte å utnytte sola på, er å bruke takmonterte solfangere. De fungerer rett og slett ved at sola varmer opp væske (glykolblanding), som deretter bruker et nøye oppsatt rørsystem til å varme opp tappevannet. Ved å installere vannbåren varme kan solfangerne videre utnyttes til å varme hele huset – simpelthen ved at den oppvarmede væsken sirkulerer gjennom rør i veggene.

Solfangere er veldig miljøvennlige, krever lite vedlikehold, og kan spare deg for tusener av kroner i strøm hvert eneste år.

Fjernvarme

Fjernvarme er en måte å utnytte energi som vanligvis ville gått tapt. Dette gjøres ved hjelp av større fjernvarmeanlegg, som mange husstander kobler seg på.

Et fjernvarmeanlegg fungerer som et lukket kretsløp der energien utvinnes fra kilder som avfall, kloakk, sjøvann, treflis og overskuddsgass som oppstår i forbindelse med industri. Dette brukes, som med solfangere, til å varme opp vann som pumpes gjennom rør fram til kunden. Du kobler deg på via en kundesentral eller varmeveksler, men må allerede ha en form for vannbårent varmesystem som radiatorer, gulvvarme eller ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri.

Siden fjernvarme utnytter ressurser som vanligvis ville blitt avskrevet, og i tillegg bidrar til redusering av olje- og strømforbruk, er det en veldig miljøvennlig form for oppvarming. Samtidig er du avhengig av at fjernvarmeanlegg finnes der du bor.

Varmepumpe

Varmepumpen er et populært alternativ i Norge, og det er ikke uten grunn. Det er relativt mange som kan levere teknologien, og den kan utnytte flere forskjellige ressurser til å gi deg et lunt og godt hjem.

En varmepumpe bruker bare en tredel av strømmen ren elektrisk varme ville ha brukt, siden den ikke trenger å generere varmen selv. I stedet bare henter den varmen fra der den allerede finnes. Det betyr at du sparer strøm, siden den skaper mer energi enn den bruker.

Kilden til varmen pumpen henter kan variere ut fra hvilken type pumpe du har. Det kan være uteluft, avtrekksluft, jord, sjø eller fjell. Varmen kan leveres i form av varm luft, eller gjennom vannbåren varme. Det er kombinasjonen av disse mulighetene vi snakker om når vi snakker om luft-til-luft-varmepumpe, væske-til-vann-varmepumpe, og så videre.

Med unntak av luft-til-luft-varmepumpe, som er mer selvforsynt i bytte mot høyere støynivå, kan du se at de miljøvennlige løsningene som regel er avhengige av vannbåren varme. Vannbårent varmesystem kan altså være et smart sted å starte når du skal renovere.

{{cta('cca23202-19fe-4ed4-b485-9529553dc362')}}