Kan jeg kombinere vannbårent anlegg med elektrisk oppvarming?

Kan jeg kombinere vannbårent anlegg med elektrisk oppvarming?

2017-05-18

Det er mange som lurer på om vannbåren varme fungerer i kombinasjon med elektrisk oppvarming, og om det finnes situasjoner der det lønner seg med begge deler. Les videre for å finne svarene.

Det er mange som lurer på om vannbåren varme fungerer i kombinasjon med elektrisk oppvarming, og om det finnes situasjoner der det lønner seg med begge deler. Les videre for å finne svarene.

Det finnes absolutt grunner til å kombinere elektrisk og vannbåren varme, men la oss klarne opp i noen misforståelser først. Vannbåren varme er absolutt effektivt nok til å varme huset ditt alene, og det er ingen grunn til å ha både vannbåren varme og elektrisk oppvarming i samme rom. Søker du litt rundt på internett finner du flere som er av denne misoppfatningen, men tro oss når vi sier at det bare er bortkastet tid og ressurser.

Det som derimot er noe du kan vurdere, er hvorvidt du ønsker å installere vannbåren varme overalt, eller om du vil spare litt tid og umiddelbare kostnader på å beholde elektrisk oppvarming for eksempel på badet, hvis du har det der fra før.
{{cta('23f87425-e0ba-4dea-a457-d6889fb48bbe')}}

Fordeler ved å beholde elektrisk varme

Når du installerer vannbåren varme i huset ditt, slipper du ikke unna at du får en del jobb med på kjøpet. Du kan gjøre det selv eller få profesjonelle til å gjøre det, men gulvet eller veggene må rives opp og vannrørene plasseres. Om du allerede har varmekabler eller elektrisk ovn som fungerer fint på badet eller i et tilsvarende rom, kan det være fristende å slippe å knuse flisene og måtte legge nytt gulv. Det har vi full forståelse for.

En god løsning er i så fall å la det vannbårne systemet stå for oppvarmingen av de åpne flatene i hjemmet ditt, siden denne typen oppvarming sprer seg svært godt. Lukkede mindre rom, som badet, vil ikke få like stor effekt fra oppvarmingen i stua, så her kan det være et greit kompromiss å fortsette å varme ting elektrisk. Når du begrenser den litt mindre effektive elektriske varmen til de mindre rommene, vil du heller ikke tape så mye på den økte energibruken akkurat her.


Vannbåren varme overalt

Et alternativ er å plassere viftekonvektorer langs veggen om du ønsker å bruke vannbåren varme, men unngå å bryte opp gulvet. Da vil du måtte regne med noen rør, som tross alt tar litt mer plass enn en stikkontakt fra en elektrisk panelovn, men du slipper å tenke på to forskjellige varmesystemer.

Samtidig skal det nevnes at vannbåren varme er en mer effektiv måte å varme hjemmet ditt på, så elektrisk varme er stort sett et alternativ om du skal installere i eksisterende hus. Du vil uansett tjene på å bruke vannbåren varme på sikt, til tross for litt økte installasjonskostnader. Hvis vi snakker om et nybygg, er det mye å hente ved å tilrettelegge for vannbåren varme til å begynne med. Her er det jo ikke snakk om å bryte opp gulv og å bygge om, så du kan se bort fra økte kostnader, og heller gå for det mest effektive varmesystemet til å begynne med.

Er det tilrettelagt slik fra begynnelsen av, vil det vannbårne varmesystemet være så godt som usynlig, og du slipper varmeovner langs veggene. Det vannbårne varmesystemet lar seg også kombinere med mange forskjellige energikilder, som sol, luft, grunnvarme, eller til og med elektrisitet dersom du anskaffer en el-kassett.

{{cta('a2763c79-d3a5-4485-ac80-96f0b6db938b')}}