Hvordan velge riktig varmtvannsbereder?

Hvordan velge riktig varmtvannsbereder?

2016-08-01

En varmtvannsbereder er for mange synonymt med varmt vann i springen. Det er først når du står der i kun har kaldt vann i dusjen at forholdet til varmtvannsberederen blir veldig viktig. I 99% av tilfellene vil det være en standard varmtvannsbereder som installeres, men det kan være mye å spare vedå tenke langsiktig når du skalkjøpe en ny varmtvannsbereder.

En varmtvannsbereder er for mange synonymt med varmt vann i springen. Det er først når du står der i kun har kaldt vann i dusjen at forholdet til varmtvannsberederen blir veldig viktig. I 99% av tilfellene vil det være en standard varmtvannsbereder som installeres, men det kan være mye å spare vedå tenke langsiktig når du skalkjøpe en ny varmtvannsbereder.

Antall personer

Den enkleste vurderingen som gjøres er å måle varmtvannsbehov etter antall personer i husholdningen. Antall liter i en bereder varierer fra 30 liter, som passer på hytter og små hybler, til 300 liter til store familier. Antall liter forteller derimot ikke hele sannheten. CTCs produktlinje Heat Injection har en ekspressfunksjon som gjør at en Heat Injection 200, som inneholder 194 liter produserer like mye varmtvann som en standard varmtvannsbereder på 300 liter. Fordelen med dette er at volumet blir mindre, og berederen blir mer energieffektiv. Varmtvannsflaten som skal varmes opp er mindre, og teknologien fungerer slik at man varmer opp vannet som ligger i toppen av varmtvannsberederen, og ikke hele tanken, noe som sparer energi og gir mer utbytte av varmtvannsbereden. Heat Injection funksjonen finnes også på produktserien CTC Economic og CTC FerroLux.

Dusj eller boblekar

Med sparedusj kan man klare seg med en mindre varmtvannsbereder enn om man har installert badekar. Badekar, massasjekar og badestamper krever stort antall liter varmt vann, og må ha en bereder som er god på styrttapping for å få fylt karet innen rimelig tid. For slike installasjoner anbefales standard varmtvannsbereder med stort volum.

{{cta('99d158a0-91b1-4cbf-89e9-565ad682fc1e')}}