Hvordan fungerer Heat Injection og hva er det godt for?

Hvordan fungerer Heat Injection og hva er det godt for?

2016-08-19


På slutten av 80-tallet var Thore Sydtangen, lederen for CTC Ferrofil, lei av å alltid måtte dusje i kaldt vann. Med to tenåringsdøtre som tappet varmtvannsberederen helt tom hver gang de dusjet, så var det ikke så mye varmt vann igjen om morgenen.


På slutten av 80-tallet var Thore Sydtangen, lederen for CTC Ferrofil, lei av å alltid måtte dusje i kaldt vann. Med to tenåringsdøtre som tappet varmtvannsberederen helt tom hver gang de dusjet, så var det ikke så mye varmt vann igjen om morgenen.

Det gikk så langt at han måtte installere en timer på dusjen slik at tilførselen av varmt vann stoppet opp med jevne mellomrom. Som produsent av varmtvannsberedere var dette noe han kjente at han måtte gjøre noe med, og han satte i gang et prosjekt for å lage et produkt som kunne produsere varmtvann hurtig. Resultatet ble CTC Heat Injection.

Hva er Heat Injection?

Heat Injection er like enkelt som det er genialt. Heat Injection legger kaldt vann nederst og varmt vann øverst, noe som er naturlig i og med at varme alltid stiger opp. Det kalde vannet varmes opp og sendes gjennom et rør til toppen av berederen. Der kan det tappes umiddelbart. Tradisjonelle beredere derimot, varmer opp vannet sakte fra bunnen av og bruker dermed mye lenger tid. Ved å bruke Heat Injection blir vann til en hel dusj varmet opp på en brøkdel av tiden. Det betyr at en familie kan dusje oftere, uten å måtte vente lenge mellom hver person som dusjer. Skulle berederen allikevel gå tom for varmtvann er ventetiden kort før det igjen er nok varmt vann til en dusj. Med vanlig teknologi går det fort 7 timer fra bereder er tom til den er fulladet.

CTC_illustrasjon_timeglass.jpg 

Tilleggseffekter av Heat Injection-funksjonen

Raskere oppvarming av vann betyr at berederen kan være mindre. Det gjør at berederen passer godt der hvor plassen er begrenset. Mindre bereder gir også et mindre varmetap og bedre oppvarmingsøkonomi.

Kaffekjele_kaffetrakter.jpgSlik fungerer det

En standard bereder og en Heat Injection kan sammenlignes med en gammeldags kaffekjele og en moderne kaffetrakter. For å varme opp vannet i en kaffekjele tilføres effekten til hele volumet, som deretter økes grad for grad. Dette er på samme måte som oppvarmingen foregår i en vanlig, standard bereder. I en kaffetrakter er oppvarmings-prosessen annerledes. Vannet oppvarmes raskt i et lite kammer og føres opp og er klar til bruk. 

På samme måte produserer Heat Injection-teknologien varmtvann og legger det på toppen, klar til bruk. Kapasiteten til en bereder med Heat Injection-funksjon er stor, og den vil i løpet av en tre timers periode produsere inntil 50% flere normaldusjer enn en vanlig bereder. 

Ulik varmtvannsbereder – ulikt behov

Varmtvannsberedere har ulike funksjoner alt ettersom hvilke behov de skal fylle. Vi har beredere som produserer tappevann jevnt og trutt, og som tar store behov over tid. I den andre enden av skalaen har vi varmtvannsberedere med spesielle egenskaper for hurtig oppvarming.

I CTC har vi kalt denne funksjonen Heat Injection, og installert den på beredertypene Economic, FerroLux og Heat Injection. Les mer på våre nettsider for å finne ut mer om våre beredertyper, både med og uten Heat Injection.

Her kan du lese mer om hvordan du velger riktig:

{{cta('01b75182-6ce1-4b88-a1cc-6893de32c0d0')}}