Hva har postnummeret ditt å si for strømregningen?

Hva har postnummeret ditt å si for strømregningen?

2017-03-16

Visste du at hvor du bor i landet påvirker hvor dyr strømregningen din blir? Ja, strømprisen avhenger faktisk av om du bor i nord eller sør.

Visste du at hvor du bor i landet påvirker hvor dyr strømregningen din blir? Ja, strømprisen avhenger faktisk av om du bor i nord eller sør.

Det er tre elementer som påvirker hvilken pris du betaler for elektrisitet: kraftpris, nettleie, og offentlige avgifter. Dette betyr at når disse fluktuerer fra by til by, kommer summen på strømregningen din også til å gjøre det.

En undersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå viser at i perioden 2009-2013 har den totale prisen vært lavest for husholdninger som befinner seg i Finnmark med 72,1 øre/kWh og høyest i Nord-Trøndelag med 107,6 øre/kWh. Greit å tenke på om du planlegger å flytte.

 

Nettleie versus strømleverandør

Hovedårsaken til de geografiske ulikhetene er forskjeller i nettleie. Nettleie er det du betaler i tillegg til strømmen, for at den skal fraktes hjem til deg. Tenk på det som transportkostnader. Det du betaler her går til å dekke drift og vedlikehold av det lokale strømnettet, som kan koste mer eller mindre avhengig av forholdene.

Mens du som forbruker står fritt til å velge strømleverandør, og prisen du betaler her stort sett avhenger av hvor mye du bruker, er nettleie noe du ikke har tilsvarende direkte kontroll over. Beløpet er forhåndsbestemt, og går til eieren av ledningsnettet som fører strømmen hjem til deg.

 

Inndeling i prisområder

Som nevnt i innledningen, deler vi strømprisen inn i tre deler: kraftpris, nettleie, og offentlige avgifter.

  • Kraftpris er prisen for selve strømmen, og etter dereguleringen av kraftmarkedet i 1991 har det her vært fri konkurranse mellom strømleverandører.
  • Nettleie er altså det du betaler for å bruke strømnettet, som nevnt over.
  • Offentlige avgifter er elavgift og moms, som kommer i tillegg til resten.

Størrelsesforholdet disse tre delene i mellom varierer over tid, avhengig av hvordan markedsforholdene påvirker kraftprisen.

Det nordiske kraftmarkedet er knyttet til land som Tyskland, Polen, Nederland, Russland og Baltikum, gjennom overføringslinjer. Siden overføringskapasiteten har forskjellige begrensninger mellom ulike områder, blir Norge delt opp i fem ulike prisområder etter forholdene.

Fordi elektrisk kraft må brukes når det er produsert, og ikke kan lagres, er det nødt til å være likevekt i alle områdene til enhver tid. Den mekanismen som skal sikre denne likevekten, på tross av forskjellig forbruksmønster og behov, er prisene. Derfor oppstår prisforskjeller mellom de ulike områdene i Norge.

 

Andre faktorer

Vi er ennå ikke helt i mål, for det finnes noen andre krefter som også virker inn på prisen du betaler. Alle fylker i Norge har samme avgifter for kjøp av strøm, med unntak av Troms og Finnmark. Her finnes noen områder som har fritak for elavgift.

Det er også ulike spotpriser i ulike områder. Når det er forskjellig sluttpris for to husholdninger i samme område, kan det skyldes at de ikke betaler en kraftpris som er lik spotprisen, altså at de har valgt forskjellige strømkontakter og kraftleverandører.

Så lenge du er avhengig av ren elektrisk oppvarming vil du alltid være i strømleverandørenes vold. Med en mer energieffektiv løsning, som varmepumpe, konverterer du en mindre mengde energi til en større mengde varme. Det er noe å tenke på dersom du bor et sted med lite gunstige strømpriser.

{{cta('76eb21cf-e773-4a04-827e-ee294f3e13ae')}}