Fem gode grunner til å bytte oljekjel

Fem gode grunner til å bytte oljekjel

2017-05-19

Har du en gammel oljekjel så er det på tide å oppgradere anlegget. Det er nemlig vedtatt at fyring med fossil olje skal fases ut, og i 2020 blir det dermed forbudt å varme opp boligen med fossil fyringsolje. Det vil si at du, og over 60.000 andre oljekjeleiere, bør begynne å tenke over hvordan dere vil varme opp huset i fremtiden.

{{cta('e14b42de-7573-444d-aa79-a754cae2a64d')}}

Har du en gammel oljekjel så er det på tide å oppgradere anlegget. Det er nemlig vedtatt at fyring med fossil olje skal fases ut, og i 2020 blir det dermed forbudt å varme opp boligen med fossil fyringsolje. Det vil si at du, og over 60.000 andre oljekjeleiere, bør begynne å tenke over hvordan dere vil varme opp huset i fremtiden.

{{cta('e14b42de-7573-444d-aa79-a754cae2a64d')}}

Oppvarmingsmetodene - fra da til nå

ctc_oljefyr-1.jpg

Oljefyr var en vanlig oppvarmingsmetode på 60-tallet, og mange gamle hus fra denne perioden varmer opp huset via sitt radiatorsystem. Etter oljekrisen på 70-tallet gikk de fleste husbyggere over til direkte, elektrisk oppvarming, før vi på begynnelsen av 2000-tallet fikk en økende andel av vannbåren varme med varmepumper.

Mange av boligene fra 60-tallet har fremdeles en oljekjel av god gammel årgang i kjelleren. Disse kjelene er av god teknisk kvalitet med lang levetid, og gjør fremdeles jobben sin etter alle disse årene. Dessverre er det slik at gammel teknologi, gammel isolasjon og store utslipp gjør kjelen til en stor synder når det gjelder utslipp av CO2.

Derfor er politisk vedtatt at fyring med fossil olje skal fases ut, og de senere årene er salg av oljekjeler og fossil olje for boligvarme gått ned i tråd med statens intensjoner. Selve utfasingen av gamle oljefyringsanlegg har startet for fullt, og i årene fremover vil over 60.000 anlegg konverteres til andre oppvarmingsmetoder som varmepumpe, fyring med bioolje, ved, pellets eller andre fornybare energikilder.

 


Last ned vår gratis guide til deg med oljekjel, og finn ut hvilken løsning som passer deg best.


 

Hvorfor bytte ut oljekjelen?

Det finnes flere gode grunner for å bytte ut oljekjelen. Her har vi samlet fem av dem:

1. Fossil fyringsolje blir forbudt fra 2020

I juni 2012 vedtok Stortinget klimaforliket mellom daværende regjeringsparti Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, og opposisjonspartiene Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre. Klimaforliket går inn for et forbud mot fyring med fossil energi i 2020. Nåværende regjering med Høyre og Fremskrittspartiet har bekreftet i Regjeringserklæringen at de står fast ved det varslede forbudet. 

2. Oljefyring gir betydelige klimagassutslipp

For hver liter olje som forbrennes slippes det ut 2,76 kg CO2. Et forbruk av 1.500 liter fyringsolje gir dermed et utslipp på 4.140 kg CO2. Det er det samme som to biler slipper ut i løpet av et helt år med en kjørelengde på 13.200, som er det en gjennomsnittsnordmann kjører i løpet av et år.


3. Gamle oljekjeler har lav effekt og betydelige klimautslipp

Det betyr at du med nye løsninger vil fyre mer effektivt og miljøvennlig.

4. Enova støtter utfasing av olje økonomisk

Dersom du bytter ut oljekjelen med en fornybar og miljøvennlig varmekilde, kan du få tilbake deler av utgiftene til å fjerne oljekjelen og oljetanken. Fjerningen må skje samtidig med installasjon av en ny varmepumpe eller biovarme. Du kan få tilbake 25 % av dokumenterte totalkostnader, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 10.000 kr for fjerning av oljekjel og tank. 

5. Majoriteten av oljekjelene i landet er i enden av sitt livsløp

Det finnes over 60.000 oljekjeler i landet. Majoriteten av disse er svært gamle, og er derfor klare for utskiftning i løpet av kort tid. De fleste oljefyringsanlegg har en oljetank gravd ned i hagen. Disse oljetankene begynner også å bli svært gamle, og risikoen for oljelekkasje til grunnen øker ettersom anlegget blir eldre.

Oljekjelen bør først og fremst erstattes med en oppvarmingsmetode som ikke gir utslipp. Kun på denne måten oppnår vi den miljøgevinsten som er nødvendig for å redusere miljøutslippene. Derfor er det viktig at energien som erstatter oljen er fornybar. Fornybar varme kan være vedkjel, pelletskjel, ved- og pelletskaminer med vannkappe, luft-vann varmepumpe, væske-vann varmepumpe eller fjernvarme. Les mer her for å finne ut hvordan du fjerner oljetanken.

{{cta('dbe409fb-e5e4-4e45-bc24-027e2d15a709')}}