Energieffektive tiltak i eldre boliger

Energieffektive tiltak i eldre boliger

2016-01-12

Eldre hus har ofte stort potensiale for energieffektive tiltak som installering av varmepumpe, ekstra isolering, utskifting av vinduer osv. Hvilke tiltak som gjennomføres kommer an på tilstanden til huset. 

Eldre hus har ofte stort potensiale for energieffektive tiltak som installering av varmepumpe, ekstra isolering, utskifting av vinduer osv. Hvilke tiltak som gjennomføres kommer an på tilstanden til huset. 

Hus bygget før 1940

Hus bygget før 1940 har ofte store behov for energieffektiviserende tiltak, og har et stort oppvarmingsbehov. Slike hus er tilnærmet uisolerte, men vi kan finne sagmugg, flis og aviser som isolasjonsmateriale. Det kan være mye penger å spare på strømregningen ved å etterisolere gamle hus, men det er viktig at arbeidet gjøres rett. Hvis du merker at du hele tiden må fyre for å holde varmen, og du opplever kaldras i boligen er dette et signal for å se nærmere på etterisolering.

Les mer: Enovas tips for etterisolering

Les mer: Enovas gir støtte til større oppgraderingsprosjekter av boliger. Les mer om vilkårene her.

Eldre hus blir som oftest varmet opp av en kombinasjon av elektrisitet og ved. I hus med vedfyring bør man vurdere å bytte til en moderne, rentbrennende peisovn med bedre effekt og lavere utslipp. For at varmekilden skal få maks effekt må både etterisolering og skifting av vinduer vurderes før man vurderer oppgraderer varmeanlegget.

De færreste hus av eldre modell har vannbåren varme. Ønsker man komforten som vannbåren varme gir bør man derfor gå igjennom sine behov for å finne ut hvilke type vannbåren varme man ønsker; radiatorer, viftekonvektorer eller gulvvarme (link til annen artikkel). Med vannbåren varme kan man velge ulike energikilder slik som varmepumper, solfangere, pellets, elektrisitet eller ved.

Hus bygget på 60–tallet

Hus bygget på 60–tallet og frem til oljekrisen i 1973 har ofte installert vannbåren varme med radiatorsystem og oljefyr. Har du kjøpt et hus med et eldre vannbårent anlegg bør du få en rørlegger til å gjennomgå installasjonen for å sikre optimal drift. Spesielt gjelder dette hvis du har planer om å bytte fra oljefyr til varmepumper. Les mer om dette her. For å nå klimamålene skal fossil olje som brensel utgå fra 2020. Det er derfor på tide å modernisere anlegget, og se på andre alternativer som for eksempel fyring med bioolje eller kombinere med varmepumpedrift. Hus fra 60-tallet kan også ha behov for mer isolasjon, og det kan det være behov for å se på utskifting av vinduer. Opplever du kaldras i huset bør du vurdere å bytte vinduer og etterisolere.

Hus bygget på 70–tallet og fremover

Nyere hus fra 70–tallet til begynnelsen på 2000–tallet har som oftest elektrisk oppvarming med panelovner, eller gulvvarme med elektriske varmekabler. Utskifting av anlegget vil være en økonomisk vurdering, og installasjonen krever tilpasninger i bygningsmassen. Ved installering av gulvvarme må gulvet legges på nytt, og de fleste gjør derfor dette ved naturlig utskifting av gamle gulv. Radiatorer er enklere å installere uten store inngrep i konstruksjonen, men også her må rør føres til fyrkjele. Skal man etterisolere huset, vil det være naturlig å legge rørene skjult i samme omgang. Fyrkjelen må ha avsatt plass på teknisk rom, vaskerom, bod eller lignende. For fyrkjeler med brennkamre som oljekjele, gasskjele og vedkjele er det egne krav til rommet fyrkjelen står i, mens elektrokjeler og innedeler til varmepumper kan plasseres på vaskerom, bod eller tilsvarende rom. For hus med peis/peisovn bør det vurderes å installere en moderne, rentbrennende ovn. Enkelte kommuner gir støtte til slike utskiftninger.

Elektrisk oppvarming – kan jeg benytte vannbåren varme?

Det er mulig å nyttigjøre seg av varmekilder for vannbåren varme, selv med full elektrisk oppvarming av boligen. Dette er ofte ønskelig i boliger for fyringsutgiftene er store, og du ønsker å redusere utgiftene ved hjelp av fornybar energi. I disse tilfellene brukes ofte viftekonvektorer. Viftekonvektoren kobles til varmekilden og distribuerer varme rundt i huset ved hjelp av en stillegående vifter. Den kan plasseres hvor som helst i rommet, og er en rimelig og enkel løsning om du ønsker å dra nytte av varmepumpeteknologi for å få ned strømutgiftene. Viftekonvektorer brukes også der hvor man renoverer boliger over tid. Ved å installere en varmepumpe og koble til viftekonvektorer kan du renovere ulike rom og legge gradvis over til vannbåren gulvvarme. Viftekonvektorer er den rimeligste måten å installere vannbåren varme på, og er en god løsning, enten i kombinasjon til, eller som alternativ til, vanlige radiatorer eller gulvvarme.  

Kort oppsummert er det viktig å vurdere vannbåren varme så tidlig som mulig i renoveringsprosessen for å få et anlegg som fungere optimalt, og som i tillegg ser bra ut. Når distribusjonssystemet i form av vannbåren varme er på plass, kan man vurdere varmekilden. Med vannbåren varme har man fleksibilitet og mange muligheter. Det mest populære alternativet er å installere en varmepumpe.

{{cta('01b75182-6ce1-4b88-a1cc-6893de32c0d0')}}