Disse 3 skrekkeksemplene viser hvorfor oljetanken skal forbys

Disse 3 skrekkeksemplene viser hvorfor oljetanken skal forbys

2019-01-17

Fyringsolje er både naturvernere og huseieres verste mareritt, dersom ulykken først er ute.

Fyringsolje er både naturvernere og huseieres verste mareritt, dersom ulykken først er ute.

Farvel, oljetank, du tjente oss vel. I 2020 er det slutt, og nye varmekilder overtar (strengt tatt er det lenge siden fossil oljefyring var et aktuelt valg for nybygg). Det betyr også at oljetankene må renses og fjernes, før de ruster i stykker og lekker skadelig olje ut i grunn og grunnvann. Vi ser hundrevis av eksempler på dette hvert år, og prisen må ofte betales av huseierne selv. La oss se på noen av dem.

1. Gravemaskin slo hull på tanken

Din side kunne rapportere om Frode Ugland som skulle grave i hagen, uten å være klar over at tidligere eier hadde etterlatt en nedgravd oljetank han ikke hadde informert om. Gravemaskinen slo hull på denne, og litervis av gammel olje strømmet ut i bakken. Skadene resulterte i en pris på 600.000 kroner, som forsikringsselskapet ikke var villig til å betale – avtalen dekket nemlig ikke skader på rør og tanker.

Heldigvis fikk Ugland til slutt dekket følgeskadene etter en langvarig prosess, men langt fra alle er så heldige. Mange sitter igjen med utgiftene selv, som kan variere fra 20.000 til flere millioner.

 

2. «Tom» tank kostet huseier 5 millioner

Apropos flere millioner – Knut Olav Knudsen i NVF (Norsk Varmeteknisk Forening) forteller om et av de verste eksemplene han har vært borti:

Da en huseier skulle fikse fornyet drenering rundt huset sitt, valgte han i samme slengen å få fagfolkene til å fjerne oljetanken som ikke lenger ble brukt. Han opplyste om at den var tom, og håndverkerne tok ham på ordet. Problemet er at i gamle oljetanker kan det ligge så mye som 200 liter igjen i bunnen som ikke oljefyren fikk tak i, fordi røret ikke går helt ned i bunn.

Oljen lekket ut, og førte til omkostninger på 5 millioner kroner – inkludert deler av huset som måtte rives. Klassiske byggmaterialer som Leca-blokker fungerer nemlig omtrent som sukkerbiter i en kopp kaffe når de kommer i kontakt med olje. Fyringsoljen trakk seg helt inn i innerveggene, og katastrofen var et faktum. Vær derfor 100% sikker på hva du snakker om, dersom du informerer om at du har en «tom» oljetank.

{{cta('e14b42de-7573-444d-aa79-a754cae2a64d')}}

3. Oslofjorden fyltes med olje

Det kanskje mest nærliggende eksempelet fikk ganske mye publisitet i media, og er selvsagt lekkasjen som sperret av det populære badeområdet Sørenga i Oslo. Oljefyren på Ryen T-bane-stasjon, godt innenlands, skulle tømmes og graves opp nettopp for å unngå lekkasjer. Så skjedde ironisk nok det som ikke skulle skje, og i stedet for å ende opp i tankbilene, rant oljen ut i overvannssystemet som er bygget for å sende regnvann ut i Alnaelva.

20–50.000 liter olje fulgte elveløpet, og deler nådde hele veien til Oslofjorden og sentrum, og et tettpakket Sørenga fullt av badere. 35.000 liter ren olje har blitt hentet ut – olje som er fryktelig miljøskadelig for plante- og dyreliv.

Ut 2019 får du dekket en del av kostnadene for å fjerne oljefyren, så det er smart å handle raskt. Fagfolkene som hjelper til med å tømme, rense og fjerne tankene har sannsynligvis også fått en alvorlig oppvekker. Noe lignende skjer neppe igjen.

{{cta('01b75182-6ce1-4b88-a1cc-6893de32c0d0')}}