Derfor burde du velge fornybar oppvarming når du bygger nytt

Derfor burde du velge fornybar oppvarming når du bygger nytt

2017-12-01

Det er åpenbart bra for miljøet å satse på fornybar energi til nybygg. Men det er også gode grunner helt for din egen del.

Det er åpenbart bra for miljøet å satse på fornybar energi til nybygg. Men det er også gode grunner helt for din egen del.

Først og fremst, hva er det vi snakker om når vi snakker om fornybar energi?

Svaret er at fornybar energi kan være så mangt, men det alle variantene har til felles er at ressursene som brukes aldri vil gå tomme i overskuelig menneskelig fremtid. Det står i motsetning til ikke-fornybar energi, som bruker en begrenset kilde. Typisk snakker vi om olje eller gass, som det vil ta millioner av år å skape mer av.

Fornybar oppvarming blir altså varmesystemer som baserer seg på fornybare ressurser som vann, vind eller sol. Men hvorfor skal akkurat du bry deg?

Krav til nybygg

Skal du bygge nytt, er du nødt til å overholde TEK17-kravene til energieffektivitet. Det er pisken (gulroten får du litt lenger ned). Først og fremst er det ikke lenger lov å installere varmeløsninger som bruker fossilt brensel. Faktisk gjelder det ikke bare nybygg, men de som før har varmet hjemmet sitt via oljekjel må i disse dager bytte ut hele maskineriet.

Videre er kravene litt mer avslappet. Bygger du under 1000 m2 kan du varme bygningen med strøm om du så ønsker. Er bygget over 1000m2 må du bruke såkalte «energifleksible løsninger», men med mindre du bygger en herregård eller et større kontorbygg trenger vi ikke å gå videre inn på dette.

Boenhet i småhus er påkrevd å bygges med skorstein, men du kan unnslippe det kravet dersom du installerer vannbåren varme, eller om netto energibehov i løpet av et år ikke overskrider passivhusstandarden.

Du kan spare mye penger

Her kommer gulrota. Varmepumpe bruker nemlig 3-4 ganger mindre strøm enn du ville brukt på å varme direkte gjennom elektriske ovner. Det krever mye mindre energi å forflytte varmen fra et sted til et annet via vannbårent system, enn det krever å skulle skape varmen helt selv.

Her snakker vi ikke om luft-luft-varmepumpe, som er viftevarianten mange kjenner til. Du vil ha en varmepumpe som bruker vannførende rør til å distribuere varmen (luft-vann, væske-vann, og så videre).

Du kan selv regne ut hvor lang tid det vil ta å tjene inn investeringskostnaden ved å beregne hva du ville brukt på elektrisk oppvarming i løpet av et år, og så sammenligne med besparingene du kan gjøre med varmepumpe. Trenger du hjelp til å gjøre et overslag, kan det ofte gjøres gratis av forhandlere.

Beslutninger som dette burde så langt det lar seg gjøre tas mens bygget er under oppføring. Det krever litt mer jobb og penger å installere vannbårent system i eksisterende bygg, så det er smart å ta kostnadene når du uansett er i ferd med å bygge. Du kan også få støtte til vannbåren varme, så er du ute etter å spare penger er dette tidspunktet å gjøre det på.

{{cta('8f54613c-ea6e-4917-bcaa-8fbf7c69650b')}}