Bioolje eller varmepumpe – hva skal jeg velge?

Bioolje eller varmepumpe – hva skal jeg velge?

2017-11-26

Dette er et spørsmål mange stiller seg i disse dager hvor det er fokus på å fase ut oljefyren for mer miljøvennlige oppvarmingsmetoder. Varmepumpe og bioolje er to av de mest naturlige erstatningsalternativene, så vi skal gi deg noen fordeler og ulemper med hver.

Dette er et spørsmål mange stiller seg i disse dager hvor det er fokus på å fase ut oljefyren for mer miljøvennlige oppvarmingsmetoder. Varmepumpe og bioolje er to av de mest naturlige erstatningsalternativene, så vi skal gi deg noen fordeler og ulemper med hver.

Bioolje

Kanskje er oljefyren et skikkelig gammelt beist fra 60-tallet? Disse har dårlig virkningsgrad, og slipper ut mye CO2. I så fall er det nok best å skrote det hele for en nyere løsning. Har du derimot en litt nyere oljefyr som fremdeles fungerer godt, kan bioolje være et gunstig alternativ.

Det vil nemlig være enklere å gjøre de endringene som trengs for å tilpasses bioolje, som har litt andre forutsetninger på grunn av annerledes viskositet og høyere temperatursensitivitet enn fossilolje. Alt som må gjøres er å rense kjelen og skaffe ny brenner. Pass bare på at du skaffer ordentlig, ren bioolje, og ikke en utblandet variant – en skjult miljøversting.

Dette vil i så fall være et mye billigere inngrep enn varmepumpe, så fordelen er først og fremst lavere installasjonsutgifter. Oljefyr med bioolje er derimot fremdeles ikke like energieffektiv som en skikkelig varmepumpe, som vil være det mest kostnadsbesparende sett over tid. Merk at det ofte ikke er en enten/eller-beslutning, siden en luft-vann-varmepumpe vil kunne bruke biooljen for å ta seg av spisslaster.

{{cta('e14b42de-7573-444d-aa79-a754cae2a64d')}}

Varmepumpe

Om du har en gammel oljekjel så har du også vannbåren varme, som ellers ville tatt en del jobb å få installert. Det gjør at du er halvveis i mål med varmepumpe allerede. Det er likevel ikke til å unngå at varmepumpen er en god del dyrere enn å konvertere oljefyren til å brenne bioolje, dersom du har den muligheten.

Planlegger du derimot å bli boende en stund, anbefaler vi varmepumpe, som tar 6-12 år å spare inn avhengig av varianten du velger. Det gir dessuten mye bedre inneklima, noe som er en fordel dersom det for eksempel er astmatikere i familien. 

Velger du å gå for varmepumpe, anbefaler vi å droppe den klassiske luft-luft-varmepumpen, og heller gå for luft-vann eller væske-vann. Luft-luft er ikke effektiv nok teknologi til å være verdt det. Luft-vann er en enklere og rimeligere installasjon, men vil kreve litt hjelp fra strøm, bioolje eller lignende på de kaldeste dagene.

Væske-vann er litt mer krevende, men desidert den mest solide varmeløsningen du får tak i. Utfordringen blir at du må betale for boring/graving, ettersom den henter varmen fra under jorda, inne i berg, eller tilsvarende. Det betyr at når den først er på plass, trenger du aldri å tenke på å fylle tanken igjen, siden varmen kommer direkte fra naturen. Da snakker vi miljøvennlig.

{{cta('dbe409fb-e5e4-4e45-bc24-027e2d15a709')}}