Personvernspolicy

Information om behandling av personopplysninger
Enertech AB, 556060-2269, behandler dine personlige data i forbindelse med de respektive formålene nedenfor. Enertech AB er opplysningsansvarlig for behandling av dine personlige data. 

Vår kontaktinformasjon er Enertech AB, Box 309, 341 34 Ljungby, 0372-88 000. Nedenfor kan du se hvordan vi behandler dine opplysninger.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg og med hvilket formål(hvorfor)?

For å kunne videreføre en befaring/besøk. (Gjeller skjema ”Gratis befaring” på www.ctc.no)
Behandling som utføres
Formidling av personopplysninger til tredje part som kontakter deg for videre kommunikasjon.
 • Lagre
 • Registrere
 • Lese
 • Endre
 • Oppdatere
Kategorier av personopplysninger
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Kommune
 • Telefonnummer
 • E-post
For å kunne kontakte deg. (Gjeller skjema ”Kontakt meg” på www.ctc.no)
Behandling som utføres
 • Formidling av personopplysninger til tredje part som kontakter deg for videre kommunikasjon.
 • Lagre
 • Registrere
 • Lese
 • Endre
 • Oppdatere
Kategorier av personopplysninger
 • Namn
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefonnummer
 • E-post
For å kunne utføre en besparelseskalkyle til din bolig. (Gjeller skjema ”Besparelseskalkyle” på www.ctc.no)
Behandling som utføres
 • Opplysningene anvendes for å utføre en energikalkyle som i igjen blir brukt ved tilbud.
 • Opplysningene, energikalkylen og tilbudet formidles videre til installatør og grossist.
 • Lagre
 • Registrere
 • Lese
 • Endre
 • Oppdatere
Kategorier av personopplysninger
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Kommune
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Opplysninger om eiendom
Lovlig grunn: Innsamlingen av dine personopplysninger kreves for at vi skal kunne hjelpe deg med kalkyle og befaring. Du er ikke forpliktet til å sende inn dine personlige opplysninger til oss. Hvis du velger å ikke oppgi dine personlige data, kan vi ikke hjelpe deg med en rekke tjenester.
Lagringsperiode: Til prosjektet er sluttført.

Hvem har tilgang til dine opplysninger?
Din saksbehandler på CTC og installatører og grossister dersom arbeidet krever kommunikasjon med tredjepart.

Dine rettigheter
I samsvar med personvernforordningen  har du rett til å be om tilgang til informasjon om hvilke av dine personlige data som er behandlet og be om endring av dine personlige data. Du har også rett til å motsette deg og be om begrensning av behandling knyttet til dine personopplysninger og rett til å be om sletting av dine personlige data. Du har også rett til, under visse betingelser, å skaffe personopplysningene som angår deg i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format, og å overføre denne informasjonen til en annen person som er ansvarlig for data.

For å utøve dine rettigheter, kan du kontakte dpc@enertech.se. Hvis du ikke er fornøyd med vår tjeneste, har du også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet eller annen kompetent tilsynsmyndighet i samsvar med Personvernforordningen.

Personvernpolicyen ble sist oppdatert 24-05-2018.